MATERIJALI BENČMARKING

Baner

MATERIJALI MONITORING

Baner
O IPM
Pratite nas putem Facebook stranice (kliknite na dugme sa znakom "f")

 
Statut PDF Štampa El. pošta

Ovde možete preuzeti Statut Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije na sprskom i engleskom jeziku.

 

 

 
O IPM-u PDF Štampa El. pošta

Na dan 15. septembra 2008. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, održana je prva, konstitutivna, sednica Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda u Srbiji . Na sednici je bilo prisutno 16 predstavnika lokalne samouprave i komunalnih preduzeća iz ukupno 10 opština: Bele Crkve, Boljevca, Kladova, Lebana, Malog Zvornika, Požege, Raške, Sokobanje, Uba i Žitišta.

Naša vizija
Povezivanjem što većeg broja stručnjaka u oblasti voda i drugih zainteresovanih koji su spremni da pomognu, želimo da stvorimo društvo koje štiti, unapređuje i racionalno koristi svoje vodno bogatstvo.


Naša misija
Misija mreže ja da okupi što veći broj stručnjaka iz lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća koji se posredno ili neposredno bave vodama, a kako bi se u multi-disciplinarnom okruženju pokrenule teme koje se odnose na različite aspekte upravljanja vodama na opštinskom i međuopštinskom nivou (ekološke, društvene, ekonomske, pravne, administrativne, strateške, bezbednosne, sanitarne, socijalne i dr.).
Cilj Mreže je da okupi što veći broj stručnjaka iz lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća koji se posredno ili neposredno bave vodama, a kako bi se u multi-disciplinarnom okruženju pokrenule teme koje se odnose na različite aspekte upravljanja vodama (ekološke, društvene, ekonomske, pravne, administrativne, strateške, bezbednosne, sanitarne, socijalne i dr.). Ovako pokrenute teme bile bi razmatrane formiranjem radnih grupa u kojima bi učestvovali sami stručnjaci iz lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, ali i predstavnici univerziteta, zavoda, instituta, centralne uprave, nevladinog sektora, industrije, privatnog sektora i svi stručnjaci koji mogu da doprinesu potpunijem rešavanju uočenih problema.

Osnivačka skupština Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije je održana 5. novembra 2009. godine. Mreža je zvanično registrovana i upisana u registar udruženja 18.12.2009.god.

Opšti cilj Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije je da u multidisciplinarnim okruženju pokrene i unapredi javnu pažnju o temama od suštinskog značaja za uspešno upravljanje vodama na opštinskom i međuopštinskom nivou.  Udruženje ostvaruje opšti cilj prvenstveno kroz organizovano informisanje i okupljanje što većeg broja stručnjaka iz opštinskih uprava i komunalnih i javnih preduzeća i ustanova koji se posredno ili neposredno bave upravljanjem vodama, kao i stručnjaka koji mogu da doprinesu potpunijem rešavanju problema – predstavnici univerziteta, zavoda, instituta, državnih organa, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, industrije, privatnog sektora i dr. 

Posebni ciljevi Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije su da:
1)    edukativno deluje prema predstavnicima opštinskih uprava i komunalnih i javnih preduzeća i ustanova koji se posredno ili neposredno bave poslovima iz oblasti voda i zaštite životne sredine;
2)    edukativno deluje na svest građana o potrebi njihovog učešća i doprinosa u oblasti zaštite voda;
3)    savetodavno deluje prema opštinama i komunalnim i javnim preduzećima i ustanovama iz oblasti voda i zaštite životne sredine, posebno: u fazi planiranja i izrade strateških plansko–urbanističkih rešenja komunalne infrastrukture; u fazi izrade planskog, odnosno projektnog zadatka za potrebe lokalnih organa uprave i njihovih javnih preduzeća i privrednih društava čiji su osnivači lokalne samouprave; u vezi sa održivim upravljanjem vodovodnim i  kanalizacionim sistemima, i dr.;
4)    omogući ostvarivanje konretnih ciljeva pojedinačnih članova Udruženja, zajednički ili samostalno u konsultaciji sa Udruženjem, a u ime Udruženja kada su ti ciljevi u skladu sa ciljevima Udruženja.
5)    sprovodi informisanje članova Udruženja i javnosti o aktivnostima Udruženja i drugim događanjima relevantnim za oblast delovanja Udruženja, posebno u vezi pokretanja rasprava u vezi sa zakonskom regulativom; izmena u zakonskoj regulativi; otvaranja konkursa za dodelu bespovratnih ili kreditnih sredstav; pokretanja relevantnih akcija na opštinskom i državnom nivou; prikupljanja informacija o mogućnostima edukacije; najavama konferencija, seminara i drugih relevantnih okupljanja, i dr.


Metodi rada Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije su:

1) prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti zaštite voda;
2) organizovanje seminara i drugih oblika stručnih skupova u oblasti zaštite voda i projektnog menadžmenta i drugih oblika edikacije za potrebe svojih članova na neprofitnoj osnovi;
3) organizovanje naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istrživačkim projektima iz oblasti zaštite voda;
4) saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave zaštitom voda i zaštitom životne sredine;
5) objavljivanje publikacija iz oblasti zaštite voda, u skladu sa zakonom;
6) organizovanje kampanja usmerenih na podizanje svesti pojedinaca i društva u oblasti zaštite voda i podrška relevantnim kampanjama i akcijama drugih organizacija i institucija;
7) ostvarivanje saradnje sa medijima radi zaštite i poboljšanja kvaliteta voda;
8) publikovanje brošura o posledicama neadekvatnog ophođenja prema vodi, odnosno životnoj sredini;
9) uspostavljanje i održavanje efikasnog načina načina informisanja javnosti i članova o relevantnim događanjima, a koristeći i svoja glasila pored sredstava javnog informisanja;
10) drugi metodi rada kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja, u skladu sa Statutom i zakonom.


Član IPM-a može biti svako punoletno fizičko lice koje se posredno ili neposredno bavi, bavilo ili planira da se bavi zaštitom voda i životne sredine, a prvenstveno predstavnici opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i ustanova.

Član IPM-a može biti i svako pravno lice koje za osnovnu delatnost ima komunalnu javnu delatnost u oblasti voda, vodoprivrede ili zaštite voda.
Upustvo o učlanjenje možete videti ovde.


 


Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije
Ul.13.oktobra br 7
35230 Ćuprija
Srbija

Tel / fax. +381 35 8871083
Mob. +381 69 1229 542

E-mail: office@ipm.org.rs
www.ipm.org.rs

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!